ส่งข้อความ
ประเทศจีน เครื่องระเหยห้องเย็น ผู้ผลิต

อุตสาหะ, วิชาชีพ, ความร่วมมือ, นวัตกรรม

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

เครื่องระเหยห้องเย็น
ห้องเย็น แอร์คูลเลอร์
คอนเดนเซอร์ห้องเย็น
อุปกรณ์ทำความเย็นห้องเย็น
หน่วยกลั่นห้องเย็น
หน่วยควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ
หน่วยกลั่นตัวของคอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
หน่วยกลั่นห้องแช่แข็ง
สโครลคอนเดนซิ่งยูนิต
เครื่องรับของเหลวแนวนอน
รายละเอียดการติดต่อ